EP130 : 4 หุ้นปันผล ขึ้น XD 15 – 18 ส.ค.2566 ชูปันผลรอบนี้สูงสุด 2% กว่า

EP130 : 4 หุ้นปันผล ขึ้น XD 15 – 18 ส.ค.2566 ชูปันผลรอบนี้สูงสุด 2% กว่า

มากันแล้วครับ สำหรับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ชุดแรก ที่ส่วนใหญ่ เป็นการจ่ยปันผล จากรอบผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2566 ซึ่งหุ้นทั้ง 4 จะมีอะไรบ้างนั้น ไปฟังกันเลย

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *