EP148 : 9 หุ้นปันผลเด่น กำไร 9 เดือนโต PE ยังต่ำ อัตราปันผล 6%-9%

EP148 : 9 หุ้นปันผลเด่น กำไร 9 เดือนโต PE ยังต่ำ อัตราปันผล 6%-9%

ที่มาของ EP นี้ ที่ได้ไปคัดหุ้นที่น่าจะเหมาะกับนักลงทุนสายปันผล ที่แม้ตลาดจะผันผวน แต่ก็ยังสามารถจ่ายปันผลให้เราได้ และมีแนวโน้มที่จะจ่ายมากขึ้นดว้ย จากผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 3 และ รอบ 9 เดือนปี 66 ยังเติบโตต่อเนื่อง

แม้ช่วงนี้ตลาดจะคลายกังวลกับสถานการณ์การสู้รบ ของอิสลาเอล และกลุ่มฮามาส แต่ประเด็นในเรื่องเศรษฐกิจ ก็จะยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ต้องติดตามกันอยู่ ซึ่งล่าสุด หลังจากที่ GDP ไตรมาสที่ 3 ของไทยเราที่เพิ่งประกาศออกมา โดยเติบโตเพียงแค่ 1.5% เท่านั้น

ทำให้ตลาดยังคงถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยู่ และยังรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอีก จากที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งตรงนี้จะส่งผลให้บริษัท มีต้นทุนเพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วย

.

#หุ้นปันผลสูง #หุ้นพื้นฐานดี #หุ้นเติบโต #วิเคราะห์หุ้น #งบการเงิน  #การลงทุน #iYomBizInspiratio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *