EP157 : 5 หุ้นปันผลขึ้น XD 29 ม.ค.- 2 กพ.67 อัตราปันผลรอบนี้ถึง 5%

EP157 : 5 หุ้นปันผลขึ้น XD 29 ม.ค.- 2 กพ.67 อัตราปันผลรอบนี้ถึง 5%

เปิดฤกษ์ฤดูกาลของการปันผลประจำปี ด้วยหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ชุดแรก ซึ่งรอบนี้มีเพียง 5 หุ้น เท่านั้น ที่จะมีการขึ้น XD ในช่วงปลายเดือน ม.ค.-ต้นเดือน ก.พ นี้ ที่จ่ายปันผลรอบนี้สูงถึง 5%

.

โดยหุ้นชุดนี้ที่มีการขึ้น XD เร็วกว่าชาวบ้าน เพราะมีรอบการปิดงบประจำปีแตกต่างกับบริษัททั่วไป ไปดูกันว่ารอบนี้มีหุ้นอะไรบ้าง

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *