EP167 : 10 อันดับหุ้นปันผล [จ่ายรอบนี้สูงสุดถึง 7%] ขึ้น XD 4-8 มี.ค.67

EP167 : 10 อันดับหุ้นปันผล [จ่ายรอบนี้สูงสุดถึง 7%] ขึ้น XD 4-8 มี.ค.67

โดยในช่วงดังกล่าว มีหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD กว่า 50 ตัว แต่ EP นี้ ได้คัดมาเป็นพิเศษให้เหลือ 10 ตัว เพื่อให้เพื่อนๆ คนไหนสนใจ หุ้นปันผลที่มีระดับการจ่ายปันผลในรอบนี้ตั้งแต่ 3% ขึ้นไป ลองไปเก็ยไว้เป็นไอเดียทำการบ้านกันต่อได้

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *