EP175 : 9 หุ้นปันผลน่าสนใจ XD 1-5 เม.ย.67 [หุ้นใหญ่ SCC, CPAXT : หุ้นสายเปย์ : หุ้นปันผลรอบปีสูง]

EP175 : 9 หุ้นปันผลน่าสนใจ XD 1-5 เม.ย.67 [หุ้นใหญ่ SCC, CPAXT : หุ้นสายเปย์ : หุ้นปันผลรอบปีสูง]

โดยช่วงดังกล่าวมีหุ้นที่กำลังจะขึ้น XD ทั้งหมด 13 ตัว ซึ่ง EP นี้ก็ได้คัดมาให้เหลือเพียง 9 ตัวที่น่าสนใจ

ทั้งในส่วนของหุ้นใหญ๋ ที่จะมีทั้ง บริษัท ปูนซีเมนต์, บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ บริษัท บ้านปู

และยังมีหุ้นสายเปย์ที่จ่ายปันผล 4 ครั้งต่อปี คือ DCC

อีกทั้งมีหุ้นในกลุ่มที่จ่ายปันผลรอบปีสูง เพื่อมาให้เพื่อนๆ ลองมาคัดเลือกหุ้นลงทุน เตรียมเก็บรับปันผลตั้งแต่รอบแรก เพื่อรอรับปันผลทั้งปี ในระดับสูง

.

#หุ้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #วิเคราะห์หุ้น #งบการเงิน  #การลงทุน #iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *