EP46 :12 หุ้นพื้นฐานดี (กลุ่ม SETHD) อัตราปันผล 5% ขึ้นไป (สูงสุดถึง 8%) และจ่ายปันผลต่อเนื่อง 6 ปี

EP46 :12 หุ้นพื้นฐานดี (กลุ่ม SETHD) อัตราปันผล 5% ขึ้นไป (สูงสุดถึง 8%) และจ่ายปันผลต่อเนื่อง 6 ปี

ช่วงนี้ตลาดหุ้นยังคงผันผวน ทำให้ใครลงทุนในช่วงนี้อาจจะต้องก่ายหน้าผากกันเป็นแถว ๆ หลายคนเลือกที่ปิดพอร์ต เลิกมอง เลิกลงทุนไปเลยก็มี ทั้ง ๆ ที่อาจจะเป็นโอกาสที่ดี ที่จะทำให้เราได้ทยอยลงทุน ในหุ้นที่พื้นฐานดี และยังจ่ายปันผลสูงอีกต่างหาก

.

สำหรับ EP นี้ จึงได้ไปส่องหุ้นในกลุ่ม SETHD มาฝากกัน ที่ถือว่าเป็นกลุ่มหุ้นใหญ่ พื้นฐานดี แถมมีอัตราปันผลสูงและจ่ายมาอย่างต่อเนื่องมาฝากกัน ซึ่งคัดมา 12 หุ้น โดยเรียงตามอัตราปันผลรอบปีมากสุด ซึ่งมากกว่า 5% ขึ้นไป สูงสุดถึง 8%

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *