EP47 : 4 หุ้นเข้าใหม่ (กลุ่ม SETHD) อัตราปันผลสูงสุดเกือบ 7%

EP47 : 4 หุ้นเข้าใหม่ (กลุ่ม SETHD) อัตราปันผลสูงสุดเกือบ 7%

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SETHD หรือ กลุ่มหุ้นใหญ่ พื้นฐานดี ที่มีอัตราปันผลสูง เป็นอีกกลุ่มที่เพื่อน ๆ ให้ความสนใจ เพราะสามารถใช้เป็นไอเดีย เริ่มต้นลงทุนกับหุ้น เพื่อที่จะได้รับปันผลในกลุ่มนี้

.

ซึ่งหุ้นในกลุ่ม SETHD จะมีจำนวน 30 ตัว และทุก ๆ 6 เดือน จะมีการ update หุ้นใหม่ทุกครั้ง และล่าสุดทางตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ประกาศ 4 หุ้นเข้าใหม่ที่จะมาอยู่ในกลุ่มนี้ (และใช้คำนวนดัชนี SETHD) ในรอบครึ่งหลังของปี 2565 (1 ก.ค.65-31 ธ.ค.65) เรียบร้อยแล้ว

.

โดย 4 หุ้นใหม่ในรอบนี้ พบว่ามีอัตราปันผลรอบปีสูงสุดเกือบ 7% EP นี้ จึงจะมาเจาะลึกถึงผลการดำเนินงาน และส่องประวัติการจ่ายปันผล 6 ปี ย้อนหลัง มาให้ฟังกันครับ

.

#หุ้นปันผลสูง#ตลาดหุ้นไทย#หุ้นพื้นฐานดี#sethd#การลงทุน#iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *