EP60 : เจาะลึก 9 หุ้นต่ำสิบ อัตราปันผลเกิน 5% ต่อเนื่องห้าปีติด (งบ 1,000 บาทก็เริ่มลงทุนได้)

EP60 : เจาะลึก 9 หุ้นต่ำสิบ อัตราปันผลเกิน 5% ต่อเนื่องห้าปีติด (งบ 1,000 บาทก็เริ่มลงทุนได้)

ลองไปฟังครับว่า ทั้ง 9 หุ้นประกอบธุรกิจอะไร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานล่าสุดครึ่งแรกของปี 2565 ว่ารายได้และกำไร เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอะไร ประวัติการจ่ายปันผล 5 ปีย้อนหลัง พร้อมทั้งไปขุดมาให้ดูว่าอัตราปันผลตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ล้วนเกิน 5% ทั้งสิ้น

และจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ ได้จำนวนหุ้นกี่หุ้น ในงบไม่เกิน 1,000 บาท

.

#หุ้นปันผล#ตลาดหุ้นไทย#หุ้นต่ำสิบ#เริ่มต้นลงทุน#การลงทุน#iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *