EP92 : 7 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 27 – 28 ก.พ. ปี 2566 อัตราปันรอบนี้ มีสูงเกือบ 5%

EP92 : 7 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 27 – 28 ก.พ. ปี 2566 อัตราปันรอบนี้ มีสูงเกือบ 5%

เรายังมาว่ากันต่อด้วยหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ซึ่งใน EP จะมา update ในช่วง 2 วันสุดท้ายของเดือน คือ วันที่ 27-28 ก.พ. 2566 นี้ ซึ่งมีทั้งหมด 7 หุ้น และในรอบนี้ยังมาพร้อมกับหุ้นขวัญใจ แต่เอ่ะ ไม่น่าจะขวัญใจ น่าจะเป็น ขวัญ (ผวา) ใจ มากกว่า 

รอบนนี้จะมีหุ้นอะไร ไปดูกันครับ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *