สรุปหุ้นเข้าใหม่ คำนวณดัชนีตระกูล SET ครึ่งปีแรก พ.ศ.2565 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565)

สรุปหุ้นเข้าใหม่ คำนวณดัชนีตระกูล SET ครึ่งปีแรก พ.ศ.2565 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565)

สำหรับทุก ๆ 6 เดือน เป็นประจำที่ทางตลาดหลักทรัพย์ จะมีการอัปเดตหุ้นที่จะเข้ามาใช้ในการคำนวณดัชนีตระกูล SET ทั้ง SET50, SET100, SETHD, SETCLMV, SETTHSI และ SETWB

.

สำหรับในงวดครึ่งแรกของปี 2565 (1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565) ทางตลาดหลักทรัพย์ ก็ได้มีการ
ประกาศรายชื่อหุ้นใหม่ที่จะเข้าไปในแต่ละกลุ่มดัชนีเรียบร้อยแล้ว

.

โพสนี้จึงจะมาสรุปให้ดูว่า แต่ละกลุ่มดัชนีมีหุ้นไหนเป็นสมาชิกใหม่ ๆ บ้าง และยังมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเทียบกับสิ้นปีของแต่ละหุ้น มาฝากด้วยครับ

.

ลองไปไล่ดูหุ้นแต่ละกลุ่มดัชนีกันเลย

.

(ข้อมูลหุ้นที่เป็นสมาชิกใหม่ของแต่ละกลุ่มดัชนี เรียงตาม %การเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุด เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563)

.

.

📌 กลุ่มดัชนี SET50

คือ ดัชนีราคาที่คำนวนมาจาก 50 หุ้นที่ดีที่สุดในตลาด ที่เป็นหุ้นที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ พื้นฐานดี สภาพคล่องสูง ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือพูดง่าย ๆ เป็นหุ้นตัว TOP ของตลาดหุ้น หุ้นกลุ่มนี้จึงมักถูกมองว่าเป็น หุ้นที่มีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วไป อีกทั้งยังเป็นหุ้นแนะนำสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ๆ ด้วย

.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 3 บริษัท คือ

.

 1. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 74,427 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 11 บาท ลดลง 0 บาท จาก 11 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 0% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.62 เท่า / PB ที่ 1.08 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rv6M1n

.

 1. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,063 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 36.25 บาท ลดลง -0.25 บาท จาก 36.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -0.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 28.05 เท่า / PB ที่ 3.89 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

 1. ASW : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,892 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 8.05 บาท ลดลง -1.77 บาท จาก 9.82 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -18% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.31 เท่า / PB ที่ 1.35 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gYaRJt

.

โดยหุ้นที่ถูกคัดออกจาก SET50 ในรอบนี้ คือ BJC, DELTA และ STA


.

.

📌 กลุ่มดัชนี SET100

คือ ดัชนีราคาที่คำนวนมาจาก 100 หุ้น ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ พื้นฐานระดับดีปานกลางขึ้นไป สภาพคล่องสูง ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (เหมือนดัชนี SET50 แต่ขยายออกมาเป็น 100 หุ้น) จึงเป็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นักลงทุนมักจะใช้ในการคัดเลือกลงทุนเริ่มต้น

.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 10 บริษัท คือ

.

 1. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,258 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 43.75 บาท เพิ่มขึ้น 29.55 บาท จาก 14.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 208.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 3.26 เท่า / PB ที่ 1.90 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

 1. TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,496 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 9.6 บาท เพิ่มขึ้น 3.95 บาท จาก 5.65 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 69.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.16 เท่า / PB ที่ 0.87 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z1IQam

.

 1. BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,338 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 34.75 บาท เพิ่มขึ้น 13.75 บาท จาก 21 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 65.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 19.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.24 เท่า / PB ที่ 1.25 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.67%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5ezFU

.

 1. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,520 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 10.9 บาท เพิ่มขึ้น 3.8 บาท จาก 7.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18 เท่า / PB ที่ 2.66 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q308j5

.

 1. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,455 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 1.24 บาท เพิ่มขึ้น 0.43 บาท จาก 0.81 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.16 เท่า / PB ที่ 0.47 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XApo3z

.

 1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 53,640 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 17.6 บาท เพิ่มขึ้น 2.5 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 16.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.56 เท่า / PB ที่ 1.17 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

 1. STARK : บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 56,913 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 4.78 บาท เพิ่มขึ้น 0.52 บาท จาก 4.26 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 12.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 24.54 เท่า / PB ที่ 9.76 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3kZtX2r

.

 1. AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 145,280 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 4.54 บาท ลดลง -0.02 บาท จาก 4.56 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -0.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน / PB ที่ 1.86 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f25Ejt

.

 1. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,063 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 36.25 บาท ลดลง -0.25 บาท จาก 36.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -0.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 28.05 เท่า / PB ที่ 3.89 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

 1. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 55,245 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 31.75 บาท ลดลง -17.5 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -35.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 53.83 เท่า / PB ที่ 5.63 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QXM66c

.

โดยหุ้นที่ถูกคัดออกจาก SET100 ในรอบนี้ คือ DELTA, BJC, PSL, JAS, PTL, PRM, ICHI, AAV, NRF และ TKN

.

📌 กลุ่มดัชนี SETHD (High Dividend)

คือ ดัชนีหุ้นที่คำนวนมาจาก 30 หุ้นขนาดใหญ่ที่มีอัตราปันผลสูงต่อเนื่อง และยังมีสภาพคล่องในระดับสูง จึงเหมาะกับนักลงทุนสายปันผล ที่อยากเริ่มต้นลงทุนหาหุ้นที่เรียกว่า Dividend Stock

.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 3 บริษัท คือ

.

 1. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,455 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 1.24 บาท เพิ่มขึ้น 0.43 บาท จาก 0.81 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.16 เท่า / PB ที่ 0.47 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XApo3z

.

 1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 53,640 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 17.6 บาท เพิ่มขึ้น 2.5 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 16.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.56 เท่า / PB ที่ 1.17 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

 1. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,384 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 15.2 บาท ลดลง -0.7 บาท จาก 15.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -4.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.39 เท่า / PB ที่ 3.10 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qWVe6I

.

โดยหุ้นที่ถูกคัดออกจาก SETHD ในรอบนี้ คือ HANA, PRM และ SCB

.

📌 กลุ่มดัชนี SETCLMV (CLMV Exposure)

คือ ดัชนีหุ้นที่คำนวนมาจาก กลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดดเด่น โดยรายได้ที่เกิดจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งใครอยากมีหุ้นที่ Go Inter ไปยังภูมิภาคนี้ ก็ลองเลือกลงทุนหุ้นในกลุ่มนี้ได้
.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 3 บริษัท คือ

.

 1. VNG : บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,535 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 7.8 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท จาก 3.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 136.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -7.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.3 เท่า / PB ที่ 1.93 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3uxKQFv

.

 1. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 306,000 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 25.5 บาท เพิ่มขึ้น 7.5 บาท จาก 18 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 41.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.41 เท่า / PB ที่ 3.16 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

 1. AMATAV : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,153 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 7.65 บาท เพิ่มขึ้น 2.15 บาท จาก 5.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 39.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 91.11 เท่า / PB ที่ 1.87 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lEhVgU

.

โดยหุ้นที่ถูกคัดออกจาก SETCLMV ในรอบนี้ คือ THCOM

.

📌 กลุ่มดัชนี SETWB (Well-Being)

คือ ดัชนีหุ้นที่คำนวนมาจาก กลุ่มหลักทรัพย์ 30 หุ้นใน 7 หมวดธุรกิจ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ พร้อมทั้งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้ จะส่งผลให้ GDP ของประเทศขยายตัวได้อีกด้วย

.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 2 บริษัท คือ

.

 1. BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,895 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 9.95 บาท เพิ่มขึ้น 3.55 บาท จาก 6.4 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 55.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน / PB ที่ 1.57 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2SSFiaQ

.

 1. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 55,245 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 31.75 บาท ลดลง -17.5 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -35.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 53.83 เท่า / PB ที่ 5.63 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QXM66c

.

โดยหุ้นที่ถูกคัดออกจาก SETWB ในรอบนี้ คือ PRM และ RS

.

.

📌 กลุ่มดัชนี SETTHSI (Thailand Sustainability Investment)

คือ ดัชนีหุ้นที่คำนวนมาจาก กลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 27 บริษัท คือ

.

 1. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 95,400 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 79.5 บาท เพิ่มขึ้น 40.5 บาท จาก 39 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 103.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 41.86 เท่า / PB ที่ 21.78 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,301 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 5.1 บาท เพิ่มขึ้น 2.58 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 102.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.27 เท่า / PB ที่ 3.52 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.53%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. ITEL : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,961 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 4.78 บาท เพิ่มขึ้น 2.04 บาท จาก 2.74 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 74.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 30.95 เท่า / PB ที่ 2.13 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3yMORJ3

.

 1. ASIAN : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,758 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 16.9 บาท เพิ่มขึ้น 7.1 บาท จาก 9.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 72.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.9 เท่า / PB ที่ 3.63 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3r87v9x

.

 1. BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,338 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 34.75 บาท เพิ่มขึ้น 13.75 บาท จาก 21 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 65.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 19.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.24 เท่า / PB ที่ 1.25 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.67%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5ezFU

.

 1. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 290,845 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 67.75 บาท เพิ่มขึ้น 26.25 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 63.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 9.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 37.95 เท่า / PB ที่ 3.05 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.7%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

 1. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,944 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 11.8 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท จาก 7.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 56.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 9.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.56 เท่า / PB ที่ 2.31 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

 1. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,520 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 10.9 บาท เพิ่มขึ้น 3.8 บาท จาก 7.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18 เท่า / PB ที่ 2.66 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q308j5

.

 1. SNC : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,230 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 17.2 บาท เพิ่มขึ้น 5.2 บาท จาก 12 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 43.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.07 เท่า / PB ที่ 1.36 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU1IYz

.

 1. TMT : บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,969 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 10.3 บาท เพิ่มขึ้น 3.1 บาท จาก 7.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 43.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.81 เท่า / PB ที่ 2.49 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rAuvy2

.

.

 1. AMATAV : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,153 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 7.65 บาท เพิ่มขึ้น 2.15 บาท จาก 5.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 39.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 91.11 เท่า / PB ที่ 1.87 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lEhVgU

.

 1. SAK : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,427 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 10.7 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท จาก 8.45 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 13.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 38.98 เท่า / PB ที่ 4.78 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/382TZwJ

.

 1. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,617 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 21.2 บาท เพิ่มขึ้น 3.9 บาท จาก 17.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 68.56 เท่า / PB ที่ 9.26 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rGNoPx

.

 1. PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,571 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 10.9 บาท เพิ่มขึ้น 1.9 บาท จาก 9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 21.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 39.97 เท่า / PB ที่ 2.06 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.01%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iTixMv

.

 1. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,494 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 20.1 บาท เพิ่มขึ้น 3.1 บาท จาก 17 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 18.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 31.09 เท่า / PB ที่ 4.91 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.89%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qehj1o

.

 1. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 214,101 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 35.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.75 บาท จาก 30.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 15.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน / PB ที่ 3.88 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

 1. PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,984 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 6.95 บาท เพิ่มขึ้น 0.7 บาท จาก 6.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 11.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 549.64 เท่า / PB ที่ 5.31 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.05%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/32tenDy

.

 1. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,144 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 4.44 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท จาก 4.16 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 6.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.49 เท่า / PB ที่ 2.27 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.68%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

 1. BGC : บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,292 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 10.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.2 บาท จาก 10.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 1.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.11 เท่า / PB ที่ 1.65 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3DFdMzI

.

 1. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 57,264 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 6.65 บาท ลดลง 0 บาท จาก 6.65 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 0% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -0.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 53.4 เท่า / PB ที่ 3.69 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.9%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Qzav1o

.

 1. AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 145,280 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 4.54 บาท ลดลง -0.02 บาท จาก 4.56 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -0.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน / PB ที่ 1.86 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f25Ejt

.

 1. SABINA : บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,915 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 19.9 บาท ลดลง -0.5 บาท จาก 20.4 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.96 เท่า / PB ที่ 4.03 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AWxBku

.

 1. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 100,626 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 33.5 บาท ลดลง -2 บาท จาก 35.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -5.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 30.92 เท่า / PB ที่ 5.28 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,754 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 12.7 บาท ลดลง -1.5 บาท จาก 14.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -10.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.64 เท่า / PB ที่ 1.35 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,800 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 106 บาท ลดลง -28.5 บาท จาก 134.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -21.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 37.14 เท่า / PB ที่ 13.71 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/30RV4Dg

.

 1. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,466 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 29.5 บาท ลดลง -8.5 บาท จาก 38 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -22.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -1.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 2.78 เท่า / PB ที่ 2.12 เท่า และอัตราปันผลที่ 8.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

 1. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 55,245 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-12-2564 ปิดที่ 31.75 บาท ลดลง -17.5 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -35.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 53.83 เท่า / PB ที่ 5.63 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QXM66c

.

โดยหุ้นที่ถูกคัดออกจาก SETTHSI ในรอบนี้ คือ DELTA , DTAC , GGC , SPALI และ THCOM

.

❗หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

หุ้นSET100 #หุ้นSET50 #หุ้นSETHD #หุ้นSETCLMV #หุ้นSETTHSI #หุ้นsetwb #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *