สำรวจกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง (Leasing)

สำรวจกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง (Leasing)

หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง แม้จะได้รับแรงกดดัน จากการแพร่ระบาดของโควิด ตั้งแต้ต้นปี 2564 ทั้งจากกำลังซื้อที่ถดถอย อีกทั้งยังต้องมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้อย่างต่อเนื่อง

.

และเมื่อมาสำรวจ หุ้นในกลุ่มสิสซิ่ง จำนวน 14 บริษัท ในรอบ 9 เดือน ปี 2564 พบว่า มีกำไรสุทธิรวมอยู่ 13,886 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,319 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และทุกบริษัทสามารถปิดผลการดำเนินงาน ทำกำไรได้ทั้งหมด

.

โดยเมื่อดู กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) สามารถเติบโตได้ถึง 10 บริษัท ซึ่งเติบโตสูงสุดถึง 250%

.

สาเหตุส่วนหนึ่ง แม้ผลการดำเนินงานจะถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ด้วยมีการตั้งสำรองผลกระทบผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ลดลงจากปีที่แล้ว จึงทำให้กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น

.

โพสนี้จึงจะมาสำรวจ 14 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง (Leasing) ว่ามีกำไรสุทธิในรอบ 9 เดือน ปี 2564 เพิ่มขึ้น / ลดลง อย่างไร และราคาหุ้น วันที่ 19/11/64 ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 63 ที่ป่านมา

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจากบริษัทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิต่อหุ้น รอบ 9 เดือนแรก มากสุด)

.

 1. ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,085 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.1096 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 251.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 1.88 บาท เพิ่มขึ้น 64.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.04 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.18 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL0BnI

.

 1. PL : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,503 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.14 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 55.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 2.52 บาท เพิ่มขึ้น 13.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.81 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.5 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sratG7

.

 1. ML : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,384 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.1 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 42.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 1.3 บาท เพิ่มขึ้น 34.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.37 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.68 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dr7WHz

.

 1. TK : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,600 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.691 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 37.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 9.2 บาท เพิ่มขึ้น 15.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.96 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.83 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twot2w

.

 1. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 88,121 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 1.07 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 25.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 38 บาท เพิ่มขึ้น 4.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 29.41 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.08 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

 1. MICRO : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,901 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.15 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 8.45 บาท เพิ่มขึ้น 73.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 43.35 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2MbbthZ

.

 1. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,971 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 2.61 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 66.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.69 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

 1. NCAP : บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,720 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.25 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 10.8 บาท เพิ่มขึ้น 92.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 33.37 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.02 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3n1lgE4

.

 1. AMANAH : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,055 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.223 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 4.88 บาท เพิ่มขึ้น 23.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.43 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.07 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL09pw

.

 1. ASK : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,982 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 1.98 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 39.75 บาท เพิ่มขึ้น 79.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 19.42 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.35 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gctM3o

.

 1. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 128,260 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 1.81 บาท/หุ้น ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 60.5 บาท เพิ่มขึ้น 2.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 24.5 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

 1. SAK : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,750 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.2 บาท/หุ้น ลดลง -23.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 9.9 บาท เพิ่มขึ้น 17.2% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 36.07 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.42 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/382TZwJ

.

 1. S11 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,076 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.49 บาท/หุ้น ลดลง -23.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 6.65 บาท ลดลง -11.3% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.26 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.34 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3v3MyOJ

.

 1. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,464 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.22 บาท/หุ้น ลดลง -40.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 19/11/2564 อยู่ที่ 4.32 บาท เพิ่มขึ้น 3.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.03 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.19 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.
.

❗ หมายเหตุ

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference : set.or.th

.

หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง #leasing #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *