เช็คมูลค่าตลาด 10 หมวดธุรกิจ เพิ่มสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา (ก.ค.-ส.ค.64)

เช็คมูลค่าตลาด 10 หมวดธุรกิจ เพิ่มสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา (ก.ค.-ส.ค.64)

ผ่านเดือน ส.ค. กันไปแล้ว ที่ถือว่าเป็นเดือนที่วิกฤตรุนแรง สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในบ้านเรา แม้ในตอนนี้ตัวเลขยังสูงอยู่ แต่ก็น่าจะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น (ถ้าไม่มีเชื้อกลายพันธ์)

.

หันมาดูตลาดหุ้นในบ้านเรา ไม่น่าเชื่อครับว่าดัชนี SET จะสามารถทำจุดสูงสูดที่ 1643.76 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดตั้งแต่ปลายปี 2019 และสามารถปิดทะลุกว่า 1600 จุดได้ มาอยู่ที่ 1638.75 ซึ่งเพิ่มขึ้นมาในรอบเดือน 8% และเพิ่มจากสิ้นปี 63 มาแล้ว 15%

.

โพสนี้จึงจะมาเช็คมูลค่าตลาด 10 หมวดธุรกิจ ที่เพิ่มสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา (ก.ค.-ส.ค.64) ว่าตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้น ในรอบเดือนที่ผ่านมา มาจากหมวดธุรกิจอะไร และหุ้นไหนในกลุ่มที่มีมูลค่าตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างโดดเด่น

.

ไปดูกันครับว่าหมวดธุรกิจไหนใน 1 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุดกันครับ

.

(ข้อมูลเรียงตาม %มูลค่าตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่าน)

.

  1. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 642,624 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 13.8% หรือเพิ่มขึ้น 77,730 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 564,894 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 14.5 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
IVL (+21%)
PTTGC (+13%)
GGC (+10%)

.

  1. ธนาคาร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 1,583,672 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 13.2% หรือเพิ่มขึ้น 184,066 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 1,399,606 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 7.1 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
KBANK (+19%)
SCB (+14%)
BAY (+13%)

.

  1. ขนส่งและโลจิสติกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 1,486,907 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 12.2% หรือเพิ่มขึ้น 162,060 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 1,324,847 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 10.8 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
BEM (+13%)
AOT (+13%)
BTS (+11%)

.

  1. เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 93,279 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 11.5% หรือเพิ่มขึ้น 9,605 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 83,674 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 93.7 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
AMC (+109%)
MILL (+23%)
GJS (+12%)

.

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 1,151,744 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 11% หรือเพิ่มขึ้น 113,906 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 1,037,838 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 25.6 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
INTUCH (+33%)
ADVANC (+5%)
JTS (+20%)

.

  1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 1,009,476 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 10.2% หรือเพิ่มขึ้น 93,060 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 916,416 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 10.7 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
AWC (+19%)
CPN (+14%)
LH (+4%)

.

  1. การท่องเที่ยวและสันทนาการ

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 107,070 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 10% หรือเพิ่มขึ้น 9,701 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 97,369 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 27.1 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
CENTEL (+17%)
SHR (+12%)
ERW (+11%)

.

  1. พลังงานและสาธารณูปโภค

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 4,060,298 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 10% หรือเพิ่มขึ้น 367,655 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 3,692,643 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 15.9 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
PTT (+10%)
GULF (+25%)
PTTEP (+3%)

.

  1. บริการรับเหมาก่อสร้าง

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 134,025 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 9.5% หรือเพิ่มขึ้น 11,630 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 122,395 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 24.6 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
CK (+9%)
ITD (+21%)
STEC (+10%)

.

  1. พาณิชย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 1,769,644 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 8.7% หรือเพิ่มขึ้น 141,632 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 1,628,012 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 15.6 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
CPALL (+10%)
CRC (+10%)
MAKRO (+16%)

.
.

❗หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#มูลค่าตลาด
#ตลาดหุ้น
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน
ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *