10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด เปลี่ยนแปลงอย่างไร ในรอบหนึ่งปี 2564

10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด เปลี่ยนแปลงอย่างไร ในรอบหนึ่งปี 2564

หลังจากโพสที่แล้วได้สรุปถึง 10 หมวดธุรกิจที่มูลค่าตลาดมีอัตราปรับตัวเพิ่มสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปี 2564 ไปแล้ว วันนี้จะมาดู 10 หมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 10 อันดับแรก ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง พร้อมทั้งความคลาดไหวของหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละกลุ่ม ประจำปี 2564 กันครับ

.

  1. พลังงานและสาธารณูปโภค

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 4,192,516 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบปี 19.6% หรือเพิ่มขึ้น 687,006 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 3,505,510 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : PTT (-11%)
GULF (+34%)
PTTEP (+20%)

.

  1. พาณิชย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 1,974,436 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบปี 29% หรือเพิ่มขึ้น 443,794 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,530,642 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CPALL (+1%)
MAKRO (+134%)
CRC (+4%)

.

  1. ธนาคาร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 1,818,294 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบปี 23% หรือเพิ่มขึ้น 340,115 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,478,179 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : SCB (+45%)
KBANK (26%)
BAY (+14%)

.

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 1,572,204 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบปี 52% หรือเพิ่มขึ้น 537,743 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,034,461 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : ADVANC (+31%)
INTUCH (+43%)
JTS (+6690%)

.

  1. ขนส่งและโลจิสติกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 1,407,261 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบปี 4.8% หรือเพิ่มขึ้น 64,867 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,342,394 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : AOT (-2%)
BEM (+2%)
BTS (+1%)

.

  1. อาหารและเครื่องดื่ม

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 1,165,206 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบปี 13.3% หรือเพิ่มขึ้น 136,588 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,028,618 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CPF (-5%)
MINT (+12%)
CBG (+4%)

.

  1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 1,071,633 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบปี 17.5% หรือเพิ่มขึ้น 159,223 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 912,410 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CPN (+18%)
AWC (2%)
LH (+11%)

.

  1. เงินทุนและหลักทรัพย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 882,080 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบปี 34.2% หรือเพิ่มขึ้น 224,589 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 657,491 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : KTC (-0.4%)
MTC (-0.4%)
SAWAD (-6%)

.

  1. การแพทย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 834,171 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบปี 22.8% หรือเพิ่มขึ้น 154,989 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 679,182 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : BDMS (+11%)
BH (+18%)
BCH (+48%)

.

  1. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 769,082 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบปี 6.7% หรือเพิ่มขึ้น 48,324 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 720,758 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : DELTA (-15%)
KCE (+113%)
HANA (+123%)

.

.
Reference
– https://www.set.or.th /
.

ตลาดหุ้นไทย #ดัชนีset #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *