13 หุ้นที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า

13 หุ้นที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า

เทรนด์การลงทุนของหุ้นอีกกลุ่มที่น่าจับตามองในปีนี้ คงหนีไม่พ้นหุ้นที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า เพราะทั้งจากกระแสโลกที่กำลังเปลียนแปลง อีกทั้งนโยบายจากทางภาครัฐฯ ที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น

.

ทำให้มีการคาดการณ์กันว่าในปี 2564 นี้ ไทยเราจะมียอดขายรถ EV ราว 50,000 คัน ซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้วสูงถึง 70% นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าอีก 10 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะมียอดขายและยอดผลิตรถ EV เกินครึ่งจากสัดส่วนการขายและการผลิตทั้งหมดนั่นเอง

.

โพสนี้จึงจะมาสำรวจและอัปเดตราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ รถยนต์ไฟฟ้า ทั้ง 13 หุ้น ที่มีทั้งทำแบตเตอรี่, สถานีชาร์จ, ผลิตรถยนต์ เรือ จักรยานยนต์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ ชิ้นส่วน และแผงวงจรที่ใช้ในรถ EV หรือแม้แต่กระทั่งทำประกันรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ว่าเราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

.

(ข้อมูลเรียงลำดับ %การเปลี่ยนแปลงมากสุดเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563)

.

1. CHO : บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,375 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 1.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.54 บาท จาก 0.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 108% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dZZrCq

.

2. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,712 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 12.2 บาท เพิ่มขึ้น 6.1 บาท จาก 6.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 100% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 32.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.73 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wgoTLU

.

3. PIMO : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,306 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 3.74 บาท เพิ่มขึ้น 1.58 บาท จาก 2.16 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 73.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 28.94 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gbLSBX

.

4. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 372,000 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 31 บาท เพิ่มขึ้น 13 บาท จาก 18 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 72.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 34.15 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

5. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 52,116 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 64.75 บาท เพิ่มขึ้น 25 บาท จาก 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 62.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.99 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

6. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 79,053 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 67 บาท เพิ่มขึ้น 25.5 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 61.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -5.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 65.59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

7. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 80,178 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 15.8 บาท เพิ่มขึ้น 4.8 บาท จาก 11 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 43.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 20.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rv6M1n

.

8. NEX : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,047 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 6 บาท เพิ่มขึ้น 1.8 บาท จาก 4.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 42.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38YzgdO

.

9. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,488 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 26.5 บาท เพิ่มขึ้น 5.9 บาท จาก 20.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 28.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

10. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 234,990 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 63 บาท เพิ่มขึ้น 13.75 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 27.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 45.5 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

11. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 703,523 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 564 บาท เพิ่มขึ้น 78 บาท จาก 486 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 16% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 87.92 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

12. MTI : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,399 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 91.5 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท จาก 85.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2TPgUqC

.

13. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 212,890 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 75.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท จาก 73.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.94 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *