สำรวจ 13 หุ้นธุรกิจรอบตัว รายได้ 1 วันที่หายไป มีมูลค่าเท่าไหร่ ?

สำรวจ 13 หุ้นธุรกิจรอบตัว รายได้ 1 วันที่หายไป มีมูลค่าเท่าไหร่ ?

หลังจากที่มีการประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2564 กันไป ซึงหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าในไตรมาส 1 ปี 2564 มีจำนวนวันที่น้อยกว่า ไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่หนึ่งวัน เพราะไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้ว เดือน ก.พ. มี 29 วัน ทำให้รวมจำนวนวันทั้งหมดของไตรมาส 1/63 เท่ากับ 91 วัน ในขณะที่ไตรมาส 1 ของปีนี้มีเพียง 90 วันเท่านั้น

.

แล้วไม่เกี่ยวอะไร หรือส่งผลอะไรกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยหรอ ?

.

ส่งผลครับ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มค้าปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค หรือบริการต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา และน่าจะใช้บริการกันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการที่มีวันทำการน้อยลงหนึ่งวัน ทำให้รายได้ย่อมลดลงไปโดยปริยาย

.

จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ที่บริษัทใช้เป็นประเด็นชี้แจ้งในเรื่องรายได้ที่ลดลง ที่เกิดจากจำนวนวันที่หายไปหนึ่งวันมาอธิบาย (นอกจากประเด็นเรื่องการแพร่ระบาดองโควิด-19)

.

โพสนี้จึงจะมาสำรวจ 13 หุ้นธุรกิจรอบตัว ว่ารายได้เฉลี่นต่อวันของ ไตรมาส 1/64 เทียบกับ ไตรมาส 1/63 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และที่สำคัญหนึ่งวันที่หายไป ทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ไปเป็นมูลค่าเท่าไหร่

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจากมูลค่าของหนึ่งวันที่หายไปมากที่สุด)

.

1. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 354,000 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : ปั๊มน้ำมัน

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 1,316.22 ล้านบาท ลดลง -8% หรือลดลง -115.70 ล้านบาท จาก 1,431.92 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปของ OR จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 1,316.22 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 29.5 บาท เพิ่มขึ้น 11.5 บาท จาก 18 บาท ที่เป็นราคา IPO หรือเพิ่มขึ้น 63.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 32.49 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.33%

(หมายเหตุ การที่ OR มีรายได้เฉลี่ยต่อวันสูงสุด เนื่องจาก สินค้าเป็นน้ำมันที่มีรายได้ต่อบิลสูง)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

2. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 518,774 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : ร้านสะดวกซื้อ

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 782.78 ล้านบาท ลดลง -14% หรือลดลง -127.72 ล้านบาท จาก 910.49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปในของ CPALL จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 782.78 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 57.75 บาท ลดลง -0.5 บาท จาก 58.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -0.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 39.73 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

3. MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 174,000 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : ร้านค้าส่ง

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 609.64 ล้านบาท ลดลง 1% หรือลดลง 3.50 ล้านบาท จาก 606.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปในของ MAKRO จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 609.64 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 36.25 บาท ลดลง -3.25 บาท จาก 39.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -8.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.3 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

4. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 505,504 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : เครือข่ายมือถือ

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 509.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% หรือเพิ่มขึ้น 38.74 ล้านบาท จาก 470.82 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปในของ ADVANC จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 509.57 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 170 บาท ลดลง -6 บาท จาก 176 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -3.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.5 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.07%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

5. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 192,992 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกสินค้าแฟชั่น, ฮารด์ไลน์ (ไทยวัสดุ) และฟู้ด (Tops)

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 486.10 ล้านบาท ลดลง -9% หรือลดลง -48.31 ล้านบาท จาก 534.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปในของ CRC จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 486.10 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 32 บาท ลดลง -4.5 บาท จาก 36.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -12.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผลที่ 1.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

6. BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 135,263 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : สินค้าอุปโภคบริโภค

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 361.33 ล้านบาท ลดลง -15% หรือลดลง -61.56 ล้านบาท จาก 422.89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปในของ BJC จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 361.33 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 33.75 บาท ลดลง -1 บาท จาก 34.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 36.22 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

7. HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 178,856 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : ร้านค้าปลีก ก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติมบ้าน

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 167.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% หรือเพิ่มขึ้น 7.41 ล้านบาท จาก 159.84 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปในของ HMPRO จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 167.25 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 13.6 บาท ลดลง -0.1 บาท จาก 13.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -0.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 34.06 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

8. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,900 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : ร้านค้าปลีก มือถือและอุปกรณ์

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 132.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% หรือเพิ่มขึ้น 43.44 ล้านบาท จาก 89.49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปในของ COM7 จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 132.93 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 70.75 บาท เพิ่มขึ้น 31.75 บาท จาก 39 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 81.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 48.01 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

9. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 115,836 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : รถไฟฟ้า

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 92.91 ล้านบาท ลดลง -12% หรือลดลง -13.04 ล้านบาท จาก 105.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปในของ BTS จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 92.91 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 8.8 บาท ลดลง -0.5 บาท จาก 9.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -5.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.03 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

10. TFMAMA : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 63,138 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : บะหมี่กึ่งสำเร็จรรูปม่าม่า

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 64.35 ล้านบาท ลดลง -1% หรือลดลง -0.61 ล้านบาท จาก 64.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปในของ TFMAMA จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 64.35 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 191.5 บาท ลดลง -1 บาท จาก 192.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -0.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 16.07 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

11. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 160,940 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกเชนร้านอาหาร

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 56.92 ล้านบาท ลดลง -9% หรือลดลง -5.32 ล้านบาท จาก 62.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปในของ MINT จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 56.92 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 31 บาท เพิ่มขึ้น 5.25 บาท จาก 25.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

12. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 71,775 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่ง

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 46.53 ล้านบาท ลดลง -12% หรือลดลง -6.37 ล้านบาท จาก 52.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปในของ KEX จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 46.53 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 41.25 บาท ลดลง -8 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -16.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 53.75 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

13. TNR : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,600 ล้านบาท]

ประเภทธุรกิจ : ถุงยางอนามัย ยี่ห้อ OneTouch, Playboy

– รายได้เฉลี่ยต่อวัน Q1/2564 เท่ากับ 4.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% หรือเพิ่มขึ้น 0.70 ล้านบาท จาก 3.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– รายได้ที่หายไปในของ TNR จากการที่ Q1/2564 มีจำนวนวันน้อยกว่า Q1/2563 หนึ่งวัน คือ 4.09 ล้านบาท

– โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 12 บาท ลดลง -1.3 บาท จาก 13.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -9.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 21.19 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.
.
❗ หมายเหตุ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th

.

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *