จักรวาลหุ้นไทย กลุ่มสินค้าเกษตร มีอะไรบ้าง ? เช็คผลตอบแทนราคาและอัตราปันผล ประจำปี 2566

จักรวาลหุ้นไทย กลุ่มสินค้าเกษตร มีอะไรบ้าง ? เช็คผลตอบแทนราคาและอัตราปันผล ประจำปี 2566

สินค้าเกษตร (กลุ่มพืชและกลุ่มปศุสัตว์) ถือเป็นอีกหนึ่งสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในระดับต้นๆ ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด เพราะนอกจากการมีพื้นที่และสภาพอากาศที่เหมาะสมแล้ว อีกทั้งเรายังมีอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่ามาอย่างต่อเนื่อง

.

โพสนี้จึงได้รวบรวมจักรวาลหุ้นไทย ในกลุ่มสินค้าเกษตร (เฉพาะกลุ่มพืช) ว่ามีอะไรบ้าง โดยมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นที่อยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีจำนวน 20 บริษัท รวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2566 อยุู่ที่ 1.40 แสนล้านบาท ซึ่งหลักๆ จะแบ่งออกเป็น

(ข้อมูลแต่ละบริษัทจัดเรียงตามผลตอบแทนราคา ปี 66 จากมากสุดไปยังน้อยสุด)

กลุ่มที่ 1 ยางพารา

4 บริษัท คือ NER STA TRUBB และ TEGH รวมมูลค่าตลาด 37,974 ลบ.

1. NER : บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,165 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 4.96 บาท ลดลง -21.9% หรือลดลง -1.39 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 6.35 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 7.85%

2. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,730 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 16.10 บาท ลดลง -23.7% หรือลดลง -5 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 21.10 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 13.16%

3. TRUBB : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,055 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 1.29 บาท ลดลง -31.4% หรือลดลง -0.59 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 1.88 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 9.76%

4. TEGH : บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,024 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 2.80 บาท ลดลง -40.9% หรือลดลง -1.94 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 4.74 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 9.92%

.

กลุ่มที่ 2 ปาล์ม

4 บริษัท คือ UVAN LST UPOIC และ CPI รวมมูลค่าตลาด 15,429 ลบ.

1. UVAN : บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,708 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 8.20 บาท เพิ่มขึ้น 5.8% หรือเพิ่มขึ้น 0.45 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 7.75 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 12.20%

2. LST : บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,051 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 4.94 บาท ลดลง -4.1% หรือลดลง -0.21 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 5.15 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 3.83%

3. UPOIC : บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,025 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 6.25 บาท ลดลง -5.3% หรือลดลง -0.35 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 6.60 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 7.09%

4. CPI : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,645 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 2.60 บาท ลดลง -13.3% หรือลดลง -0.4 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 3.00 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 8.08%

.

กลุ่มที่ 3 อ้อย (น้ำตาล)

4 บริษัท คือ UVAN LST UPOIC และ CPI รวมมูลค่าตลาด 33,087 ลบ.

1. KBS : บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,300 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 5.50 บาท เพิ่มขึ้น 8.9% หรือเพิ่มขึ้น 0.45 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 5.05 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 9.17%

2. KTIS : บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,668 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 3.80 บาท ลดลง -5.0% หรือลดลง -0.2 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 4.00 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 2.63%

3. KSL : บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,643 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 2.64 บาท ลดลง -28.6% หรือลดลง -1.06 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 3.70 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 5.00%

4. BRR : บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,476 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 4.28 บาท ลดลง -50.5% หรือลดลง -4.37 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 8.65 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 4.72%

.

กลุ่มที่ 4 ข้าวโพด

2 บริษัท คือ SUN และ APURE รวมมูลค่าตลาด 7,677 ลบ.

1. SUN : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,096 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 4.80 บาท เพิ่มขึ้น 11.6% หรือเพิ่มขึ้น 0.5 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 4.30 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 3.14%

2. APURE : บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,581 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 4.78 บาท ลดลง -6.3% หรือลดลง -0.32 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 5.10 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 2.21%

.

กลุ่มที่ 5 มะพร้าว

2 บริษัท คือ COCOCO และ PLUS รวมมูลค่าตลาด 15,767 ลบ.

1. COCOCO : บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,613 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 7.90 บาท เพิ่มขึ้น 43.6% หรือเพิ่มขึ้น 2.4 บาท จากราคา IPOี ที่อยู่ที่ 5.50 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 0.00%

2. PLUS : บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,154 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 6.20 บาท ลดลง -26.2% หรือลดลง -2.2 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 8.40 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 2.13%

.

กลุ่มที่ 6 มันสำปะหลัง

2 บริษัท คือ TWPC และ UBE รวมมูลค่าตลาด 6,596 ลบ.

1. TWPC : บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,504 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 3.98 บาท ลดลง -23.5% หรือลดลง -1.22 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 5.20 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 5.45%

2. UBE : บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,092 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 0.79 บาท ลดลง -45.5% หรือลดลง -0.66 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 1.45 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 5.00%

.

กลุ่มที่ 7 ถั่วเหลือง 1 บริษัท คือ

1. TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,035 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 21.40 บาท ลดลง -24.9% หรือลดลง -7.1 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 28.50 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 4.87%

.

กลุ่มที่ 8 สัปปะรด 1 บริษัท คือ

1. TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,367 ล้านบาท]

โดยราคาปิดที่ 9.05 บาท เพิ่มขึ้น 0.6% หรือเพิ่มขึ้น 0.05 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 9.00 บาท และมีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 9.89%

.

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลของแอดเอง หากขาดตกสินค้าเกษตรตัวไหน หรือบริษัทไหน ต้องขออภัย และเพื่อนๆ สามารถแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้

2. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นสินค้าเกษตร #หุ้นปันผล #หุ้นเกษตร #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

————————————–

ติดตาม iYom Biz Inspiration ในช่องทางอื่นๆ

Youtube : https://www.youtube.com/@iYomStocks

TikTok : https://www.tiktok.com/@iyom_bizinspiration

Facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Website : http://iyom-bizinspiration.com

Blockdit : https://www.blockdit.com/iyombizinspiration

และอย่าลืมกดติดตาม subscribe เพื่อไม่พลาด Content ดี เกี่ยวกับหุ้นและการลงทุนนะครับ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *