20 อันดับหุ้น ที่ราคาร่วงมากสุดในตลาด จากต้นปี 2566 (วันที่ 4/4/66 เทียบต้นปี)

20 อันดับหุ้น ที่ราคาร่วงมากสุดในตลาด จากต้นปี 2566 (วันที่ 4/4/66 เทียบต้นปี)

ผ่านมาแล้วสำหรับไตรมาสแรกของปี 66 ที่ตลาดหุ้น มีความผันผวน จากภาวะกดดันจากธนาคารในสหรัฐฯ ถูกสั่งปิดจากการขาดสภาพคล่อง

.

โดยในภาพรวม เมื่อดูดัชนี SET วันที่ 4/4/66 ปิดที่ 1,594.05 ลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับต้นปีที่อยู่ที่ 1,668.66 จุด

.

แต่เมื่อมาส่องดูหุ้นรายตัว มีหุ้นที่ปรับตัวลดลงในอัตราที่มากกว่าตลาดจำนวนมาก โพสนี้จึงได้คัดเอา 20 อันดับหุ้นในตลาดที่ราคาปรับตัวลดลงแรงมากสุด เมือ่เทียบกับต้นปี มาให้ดูกัน

.

.

 1. KGEN : บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,214 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 KGEN มีราคาปิดที่ 1.08 ลดลง -0.94 บาท หรือลดลง -46.5% จากราคา 2.02 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.93 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 45.6%

.

 1. JCKH : บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 195 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 JCKH มีราคาปิดที่ 0.07 ลดลง -0.06 บาท หรือลดลง -46.2% จากราคา 0.13 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.69 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 41.86%

.

 1. MORE : บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,651 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 MORE มีราคาปิดที่ 0.23 ลดลง -0.19 บาท หรือลดลง -45.2% จากราคา 0.42 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 118.71 เท่า และ PB 0.89 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 8.56%

.

 1. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,644 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 JMART มีราคาปิดที่ 22.4 ลดลง -18.35 บาท หรือลดลง -45% จากราคา 40.75 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 18.19 เท่า และ PB 1.72 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 17.74%

.

 1. HYDRO : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 172 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 HYDRO มีราคาปิดที่ 0.55 ลดลง -0.42 บาท หรือลดลง -43.3% จากราคา 0.97 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.90 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 60.69%

.

 1. DITTO : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,956 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 DITTO มีราคาปิดที่ 34 ลดลง -25.5 บาท หรือลดลง -42.9% จากราคา 59.5 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 91.79 เท่า และ PB 16.99 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 18.93%

.

 1. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,144 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 SINGER มีราคาปิดที่ 17.2 ลดลง -11.55 บาท หรือลดลง -40.2% จากราคา 28.75 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 14.87 เท่า และ PB 0.79 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 18.09%

.

 1. ALL : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 378 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 ALL มีราคาปิดที่ 0.22 ลดลง -0.14 บาท หรือลดลง -38.9% จากราคา 0.36 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.43 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 230.74%

.

 1. SGC : บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,006 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 SGC มีราคาปิดที่ 3.06 ลดลง -1.9 บาท หรือลดลง -38.3% จากราคา 4.96 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 15.00 เท่า และ PB 1.74 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 27.36%

.

 1. KC : บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 470 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 KC มีราคาปิดที่ 0.13 ลดลง -0.08 บาท หรือลดลง -38.1% จากราคา 0.21 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.49 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 43.07%

.

 1. SAMTEL : บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,732 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 SAMTEL มีราคาปิดที่ 4.42 ลดลง -2.48 บาท หรือลดลง -35.9% จากราคา 6.9 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 10.48 เท่า และ PB 0.76 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 4.9%

.

 1. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,027 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 JMT มีราคาปิดที่ 45.25 ลดลง -23.75 บาท หรือลดลง -34.4% จากราคา 69 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 37.83 เท่า และ PB 2.87 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 39.06%

.

 1. BYD : บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,191 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 BYD มีราคาปิดที่ 8.8 ลดลง -4.5 บาท หรือลดลง -33.8% จากราคา 13.3 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.11 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 56.33%

.

 1. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,992 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 SKR มีราคาปิดที่ 9.2 ลดลง -4.6 บาท หรือลดลง -33.3% จากราคา 13.8 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 18.71 เท่า และ PB 2.78 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 17.92%

.

 1. KWI : บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,864 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 KWI มีราคาปิดที่ 1.89 ลดลง -0.93 บาท หรือลดลง -33% จากราคา 2.82 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.70 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 39.8%

.

 1. TAKUNI : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,696 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 TAKUNI มีราคาปิดที่ 2.12 ลดลง -1.04 บาท หรือลดลง -32.9% จากราคา 3.16 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 13.27 เท่า และ PB 1.63 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 6.59%

.

 1. SDC : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,926 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 SDC มีราคาปิดที่ 0.13 ลดลง -0.06 บาท หรือลดลง -31.6% จากราคา 0.19 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 10.89 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 196.64%

.

 1. PORT : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 905 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 PORT มีราคาปิดที่ 1.49 ลดลง -0.67 บาท หรือลดลง -31% จากราคา 2.16 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.69 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 5.3%

.

 1. TC : บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,789 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 TC มีราคาปิดที่ 8.45 ลดลง -3.65 บาท หรือลดลง -30.2% จากราคา 12.1 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 6.09 เท่า และ PB 1.11 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 7.54%

.

 1. TH : บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,817 ล้านบาท]
 • วันที่ 4/4/2566 TH มีราคาปิดที่ 1.82 ลดลง -0.78 บาท หรือลดลง -30% จากราคา 2.6 เมื่อเทียบกับต้นปี
 • มีค่า PE 10.36 เท่า และ PB 1.19 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 42.34%

.

❗ หมายเหตุ :

 1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.
Reference
– https://www.set.or.th/

หุ้นน่าสนใจ #ตลาดหุ้นไทย #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration
website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *